Adw. Franciszek Traut

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończył w 2005 roku. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w 2009 roku zdał egzamin adwokacki
i został wpisany na listę adwokatów Izby Łódzkiej. Od 2010 roku nieprzerwanie prowadzi Kancelarię Adwokacką.

Specjalizacje

Prawo Karne i Prawo Wykroczeń (w tym wszystkie etapy: postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze).

Prawo Cywilne (ubezwłasnowolnienie, spadki- zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, prawo rzeczowe – zasiedzenie, eksmisja, zniesienie współwłasności, zobowiązania – nieważność czynności prawnych, odszkodowanie i zadośćuczynienie, renta, skarga pauliańska, bezpodstawne wzbogacenie, rozliczenie konkubinatu,
o zapłatę).

Prawo rodzinne (w szczególności: rozwód, separacja, podział majątku, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, ustalenie
i zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty
z dzieckiem, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, opieka
i kuratela).