Adw. Ewelina Kozłowska – Stęborowska

Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ukończyła w 2002 roku. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w 2007 roku uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Łódzkiej i od 2007 roku nieprzerwanie prowadzi Kancelarię Adwokacką.

Specjalizacje

Prawo Cywilne (spadki - zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, prawo rzeczowe – zasiedzenie, eksmisja, zniesienie współwłasności, zobowiązania – nieważność czynności prawnych, odszkodowanie i zadośćuczynienie, renta, skarga pauliańska, bezpodstawne wzbogacenie, rozliczenie konkubinatu, o zapłatę).

Prawo Rodzinne (w szczególności: rozwód, separacja, podział majątku, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, ustalenie
i zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, opieka i kuratela).

Image