Adw. Danuta Duczyńska – Traut

Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyła w 1974 roku.
Do 1983 roku wykonywała zawód prokuratora. W latach 1983 -1991 była radcą prawnym. Od 1991 roku, jako członek Izby Adwokackiej w Łodzi, nieprzerwanie prowadzi Kancelarię Adwokacką.

Specjalizacje

Prawo Karne i Prawo Wykroczeń (w tym wszystkie etapy: postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze).

Prawo Rodzinne (w szczególności: rozwód, separacja, podział majątku, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, ustalenie
i zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem).

Prawo cywilne (spadki, prawo rzeczowe, zobowiązania).