Adw. Anna Kozanecka – Traut

Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyła w 2008 roku.
W 2013 roku, po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, została wpisana na listę adwokatów Izby Łódzkiej. Od 2013 roku nieprzerwanie prowadzi Kancelarię Adwokacką.

Specjalizacje

Prawo Cywilne (ubezwłasnowolnienie, spadki - zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, prawo rzeczowe – zasiedzenie, eksmisja, zniesienie współwłasności, zobowiązania – nieważność czynności prawnych, odszkodowanie i zadośćuczynienie, renta, skarga pauliańska, bezpodstawne wzbogacenie, rozliczenie konkubinatu,
o zapłatę).

Prawo rodzinne (w szczególności: rozwód, separacja, podział majątku, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, ustalenie
i zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem).

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (w tym mi.: wypowiedzenie umowy o pracę, godziny nadliczbowe, sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowania, renty i emerytury).

Prawo Karne i Prawo Wykroczeń (w tym wszystkie etapy: postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze).